Risalah Sawit 28 – Jun 2015: Kawalan Ulat Bungkus Menggunakan Perangkap Lekat