Risalah Sawit 8 – September 1998: Kawalan Kumbang Badak (Oryctes rhinoceros L) di Kawasan Tanam Semula Sawit